PENGUMUMAN AWAM

PENGUMUMAN AWAM

“HOMEOPATHIC VACCINE” Adalah dengan ini di maklumkan bahawa Majlis Perubatan Homeopathy Malaysia(MPHM) dengan ini membuat penjelasan mengenai kedudukan sebenar produk diatas. Tiada ada produk homeopathy yang diklasifikasikan atau dinamakan sebagai homeopathic vaccine. Tiada ada kilang ubat homeopathy didalam atau diluar