PENGAMAL HOMEOPATHY YANG MENDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KKM)

 

REGISTERED HOMEOPATH WITH MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA (MOH)

PERLIS

KEDAH

PULAU PINANG

PERAK

SELANGOR

KUALA LUMPUR

JOHOR

MELAKA

PAHANG

TERENGGANU

KELANTAN

SABAH

SARAWAK

NEGERI SEMBILAN